Fugletræk over Gulstav Mose
lørdag 15. september 2018 kl. 10:00 - ca. 13:00

I Fugleværnsfondens lille reservat på Sydlangeland og i de nærliggende gærdselskove raster i denne tid mange småfugle, inden turen går videre sydover. Efter et besøg i reservatets fugletårn, lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, er der gode chancer for at opleve et flot rovfugletræk.

Mødested: P-pladsen ved Gulstav Mose.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her