Trækfugle på Sydrømø
søndag 23. september 2018 kl. 13:00 - ca. 16:00

Efterårstrækket er på sit højeste og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi også øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.

Mødested: P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Jan Ravnborg.

Reservat: læs mere om Stormengene her