Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen og Sort Sol som bonus
fredag 5. oktober 2018 kl. 17:00 - ca. 19:00

Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser fuglene grænsen på deres vej mod syd. Vi kan opleve ænder, vadefugle og småfugle … og er vi heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i rørskoven ved Hasberg. Mange af dem passerer lige hen over Bremsbøl Sø.

Mødested: P-plads ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder.

Turleder: Hans Tonnesen, naturvejleder

Reservat: læs mere om Bremsbøl Sø her