Forårsfugle og oprydning på Stormengene
søndag 31. marts 2019 kl. 10:00 - ca. 13:00

Der er forår i luften over Stormengene på Rømøs sydspids. Vi siger velkommen til gæs, ænder, viber og lærker, der vender tilbage fra deres vinterkvarterer. Der skal også ryddes op i vinterens efterladenskaber. Vi fjerner skidt og skrammel, der er skyllet op på stranden og på engene. Og vi sørger også for at fjerne små træer og buske, som ikke hører hjemme på engene.
Vi sørger for affaldssække og ikke mindst en forfriskning og lidt godt til ganen. Du skal blot huske kikkert, arbejdshandsker, praktisk tøj og evt. gerne en grensaks eller håndsav og gerne kaffe/te. Fællestur for DOF-Sønderjylland og Fugleværnsfonden.Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Jan Ravnborg.

Reservat: læs mere om Stormengene her