Bøjden Nor – travlhed på fugleøen
søndag 12. maj 2019 kl. 10:00 - ca. 13:00

De to fugleøer i Bøjden Nor vrimler nu med fugle. Klyde, strandskade og hættemåge yngler på de rævesikre øer, og der er også livlig aktivitet af syngende småfugle i krattet langs noret.Mødested: P-pladsen for enden af Dyndkrogvej

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Bøjden Nor.

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her