AFLYST Søgård Mose – traner og andet godt
lørdag 18. april 2020 kl. 16:00 - ca. 18:00

Vi går fra P-pladsen forbi Søgård Sø ud til mosen, hvor tårnet besøges og tilbage igen til P-pladsen. Mulighed for trane og mange forskellige sangfugle.Mødested: P-pladsen syd for motorvejsafkørsel 15 Søgård ved Avntoftvej

Turleder: Egon Iversen (Tlf. 74415719) og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (20890909)

Reservat: læs mere om Søgård Mose her