AFLYST Fuglesang og gæslinger ved Gundsømagle Sø
lørdag 2. maj 2020 kl. 09:00 - ca. 12:00

Nu er det tid at lytte efter de første sangere i skoven og kigge efter trækgæster, ænder og gæs på søen. Hvis grågåsen yngler her i år, kan vi måske se gæslinger på Gåseengen.Mødested: P-pladsen ved Fugleværnsfondens reservat ved Østrup

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Gundsømagle Sø

Reservat: læs mere om Gundsømagle Sø her