Fugletur ved Stubbe Sø
tirsdag 26. maj 2020 kl. 19:00 - ca. 21:30

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by

Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242)

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her