BEMÆRK TILMELDING! De Vilde Blomsters Dag i Sølsted Mose
søndag 14. juni 2020 kl. 10:00 - ca. 13:00

På grund af deltagerbegrænsning, skal tilmelding ske hos dansk botanisk forening på hjemmesiden: http://vildeblomstersdag.dk/

Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står i fuldt flor. På en gåtur rundt i mosen har vi fokus på floraen. Vi møder mange smukke og karakteristiske planter – både almindelige, sjældne og sårbare. Porse, troldurt, kongebregne, gøgeurt, spagnummosser har fristeder i Sølsted Mose.
Mon ikke også en nattergal eller andre mosefugle er på programmet.
Husk gerne myggeolie … og kaffe.
Mødested: Den nye P-plads ved Rute 11 over for Sølsted Rasteplads

Turleder: Mette Due og Klaus Fries

Reservat: læs mere om Sølsted Mose her