Bøjden Nor – lær ænderne at kende
lørdag 5. september 2020 kl. 10:00 - ca. 13:00

Arbejdsgruppen står klar med teleskoper, så du kan se fuglene på nært hold. Der er stadig store flokke af viber og hjejler i noret, og de sidste vadefugle fouragerer inden en lang rejse mod syd. I de opstillede teleskoper kan du også se gravand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, taffeland og troldand.



Mødested: P-pladsen for enden af Dyndkrogvej

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Bøjden Nor

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her