Trækfugle på Sydrømø
søndag 27. september 2020 kl. 09:00 - ca. 12:00

Efterårstrækket er på sit højeste, og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi også øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene

Turleder: Martin Iversen (Tlf. 30494936), Marit Beckmann (Tlf. 53656261) og Jan Ravnborg (Tlf. 28144464)

Reservat: læs mere om Stormengene her