Stormengene – forår, fugle og frisk luft
lørdag 24. april 2021 kl. 09:00 - ca. 12:00

Mens lærkerne synger og viberne flakser over engene er forårstrækket i fuld gang. Drosler, vipstjert og svaler er på vej mod nord. På vaderne tanker ænder, gæs og vadefugle op. På en gåtur på diget ved Stormengene får vi forår, fugle og frisk luft.

OBS! Fugleværnsfonden følger myndighedernes anvisninger i forbindelse med COVID-19 og justerer løbende op eller ned, afhængigt af hvordan situationen udvikler sig. Så hold øje her på siden for den seneste opdatering i forhold turændringer. Også i sidste øjeblik.

Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/ Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Jan Ravnborg (28144464).

Reservat: læs mere om Stormengene her