AFLYST! Hvepsevågens Dag – Nyord Enge
søndag 29. august 2021 kl. 10:00 - ca. 13:00

OBS! AFLYST PGA. RENOVERING AF TÅRN

Nyord er ikke kendt for det store hvepsevågetræk,
men lidt skal der nok komme forbi i løbet af dagen. Og så er der jo alt det andet. Nyord er et vigtigt knudepunkt på trækruten mellem overvintringsområderne i syd og yngleområderne i nord, og store flokke af ænder, gæs og vadefugle kan opleves på engene og havet omkring. Og så er luften fyldt med svaler!

OBS! Fugleværnsfonden følger myndighedernes anvisninger i forbindelse med COVID-19 og justerer løbende op eller ned, afhængigt af hvordan situationen udvikler sig. Så hold øje her på siden for den seneste opdatering i forhold turændringer. Også i sidste øjeblik.

Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Nyord.

Reservat: læs mere om Nyord Enge her