Ravnstrup Sø - kyndelmissetur med håret judasøre og skadeovernatning
søndag 6. februar 2022 kl. 15:00 - 17:00

Når kyndelmisse slår sin knude – ’Kjørmes Knud’ på jysk – er der traditionelt meget tyst og stille ved Ravnstrup Sø. Men for et par år siden opdagedes her en meget sjælden svamp, der kun gror på død elm: håret judasøre. Den skyder frem netop om vinteren, og lever resten af året som hemmelighedsfuldt mycelium inde i de døde elmestammer, der ved Ravnstrup Sø ligger i hobetal efter elmesygens hærgen i 1980’erne og 90’erne. Fondens frivillige arbejdsgruppe har ryddet en sti frem til findestedet og glæder sig til at vise svampen frem. På tilbagevejen skal vi opleve, hvordan husskaderne - ofte mere end tyve - har fundet sig en overnatningsplads i pilekrattene i søens nordende, og måske hører vi en og anden overvintrende vandrikse give et skumringsskrig. Vi slutter af med grydekaffe i bålhytten, mens vinternatten sænker sig, og natuglen kanske gi’r
lyd. (Og ja, kyndelmisse falder den 2. februar, men kyniske reformatorer slettede den som helligdag i 1770,så vi har måttet henlægge fejringen til søndagen efter).

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.

Reservat: læs mere om Ravnstrup Sø her