Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 8. maj 2022 kl. 10:00 - ca. 14:00

Travlhed på fugleøerne. De to fugleøer vrimler nu medfugle. Klyde, strandskade og hættemåge har fundet
deres ynglepladser. I buske og træer langs stien er der et vældigt leben af de mange småfugle, hvor hannerne stadig prøver at lokke flere hunner til med deres kraftige sangstemmer. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.


Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her