Fugletur til Stubbe Sø
tirsdag 17. maj 2022 kl. 18:00 - ca. 21:00

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange
sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens naturreservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.


Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by

Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242)

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her