Ynglefugle i Vaserne
onsdag 18. maj 2022 kl. 08:00 - ca. 10:00

Vi ser og lytter til sangfuglene, som synger på højtryk i denne tid. Mange af dem er flyttet ind i redekasserne.


Mødested: P-pladsen ved Bistrup Renseanlæg, Turistvej 127, 3460 Birkerød

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Vaserne

Reservat: læs mere om Vaserne her