De 4 årstider i Svartingedal
lørdag 18. juni 2022 kl. 06:30 - 09:30

Ynglesæsonen er i fuld gang for dalens lokale sangfugle, og vi lytter til blandt andet havesanger, sangdrossel og nattergal. Vi nyder det, vi selv har medbragt ved bordene i granitbruddet, mens vi lytter til fuglekoret. Igen vil det være op til deltagerne at afgøre, om vi efter kaffepausen skal gå videre ned gennem dalen
eller vende om.

Mødested: Ved vandværket på Simblegårdsvej nr. 24, 3790 Hasle

Turleder: Klaus Hermansen (Tlf. 42256873) og John Holm (Tlf. 28667749)

Reservat: læs mere om Svartingedal her