De vilde blomsters dag på Stormengene
søndag 19. juni 2022 kl. 10:00 - 13:00

Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står
i fuldt flor. På Stormengene møder vi mange naturtyper: vade, marsk, strandeng, klit, hede, krat. Hver type har sin egen karakteristiske flora med særprægede blomster som kveller, hindebæger, annelgræs, soldug, klokkeensian. Mon ikke også nogle af lokalitetens ynglefugle er på programmet. Husk gerne praktisk tøj… og kaffe.


Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/ Rimmevej ved Stormengene

Turleder: Mette Due og Klaus Fries (Tlf. 24417052)

Reservat: læs mere om Stormengene her