Hyllekrog er igen åben for offentligheden!
lørdag 16. juli 2022 kl. 10:00 - ca. 14:00

Hyllekrog er nu igen åben for besøgende efter forårsfredningen. I samarbejde med Fugleværnsfonden
og Naturstyrelsen Storstrøm arrangerer Lyttesholm
Naturcenter en tur til Hyllekrogtangen. Vi besøger
Naturstyrelsens udstilling i fyrtårnet, hvor der er en fantastisk udsigt over Hyllekrogtangen, og vi spiser vores madpakke i Ninas Hus, som ejes af Fugleværnsfonden. Undervejs studerer vi Hyllekrogs flora og fauna, bl.a. de ande- og vadefugle, der nu raster på tangen. Turlængde til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km), så husk lidt proviant, især noget at drikke. Ligeledes er det en god ide at huske solcremen.

Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog

Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen

Reservat: læs mere om Hyllekrog-Saksfjed her