Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 7. august 2022 kl. 10:00 - ca. 12:00

Fuglekig ved Gulstav. Mosen koger af liv, her før det store fugletræk sætter ind. Årets yngel af stære og svaler har travlt med at søge føde til de lange rejser sydpå. Vadefugletrækket er i gang, og ternerne har vendt næbbet mod syd. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.


Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her