Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 28. august 2022 kl. 10:00 - 14:00

Kender du anden? Det er normalt muligt at se gravand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, taffeland og troldand. Der er stadig store flokke af vibe og hjejle i noret, og de sidste vadefugle fouragerer inden en lang rejse mod syd. I efteråret 2021 var der også flere dages besøg af sølvhejre og skestork. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her