Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 4. september 2022 kl. 10:00 - ca. 12:00

Rovfugletræk på Sydlangeland. Så er der gang i det
store fugletræk. Røde glenter og især hvepsevåger
kan ses trække ud over klinten med kurs sydpå. Mange
af småfuglene flyver rundt og spiser sig energi til, så de kan klare rejsen syd på. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.


Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her