Fugletræk over Sydlangeland
lørdag 10. september 2022 kl. 10:00 - ca. 15:00

I Fugleværnsfondens lille reservat Gulstav Mose på
Sydlangeland og i de nærliggende gærdselsskove
raster i denne tid mange småfugle, inden turen går
videre sydover. Efter et besøg i reservatets smukk fugletårn, lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, er der gode chancer for at opleve et flot rovfugletræk.
Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder og rovfugle.


Mødested: Kl. 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. Fra P-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov. Kl. 13.00 ved P-pladsen i Tryggelev Nor.

Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242)

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her