Fugletræk over Sydlangeland
søndag 18. september 2022 kl. 10:00 - ca. 15:00

I Fugleværnsfondens lille reservat Gulstav Mose på
Sydlangeland og i de nærliggende gærdselsskove
raster i denne tid mange småfugle, inden turen går
videre sydover. Efter et besøg i reservatets smukke
fugletårn, lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, er der gode chancer for at opleve et flot rovfugle træk.


Mødested: Kl. 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. Fra P-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov. Kl. 13.00 ved P-pladsen i Tryggelev Nor

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her