Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen og Sort Sol som bonus
lørdag 24. september 2022 kl. 17:00 - ca. 19:00

Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser fuglene grænsen på deres vej mod syd. Snart forlader de sidste svaler landet. Vi kan opleve ænder, vadefugle og småfugle… og er vi heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i rørskoven ved Hasberg. Mange af dem passerer lige hen over Bremsbøl Sø.


Mødested: P-plads ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder

Turleder: Peter Kjer Hansen (Tlf. 61150707)

Reservat: læs mere om Bremsbøl Sø her