Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 25. september 2022 kl. 10:00 - ca. 14:00

Efterårstrækket over Bøjden Nor. Fugletrækket er
på sit højeste og falke samt våger er i luften, hvor
de søger termikken og vinden for at komme sikkert
over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende
småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. Der ses normalt spurvehøg, tårnfalk, hvepsevåge og musvåge. Sommetider ses også vandrefalk og lærkefalk, og de unge havørne er begyndt at trække rundt langs kysterne. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.


Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her