Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 2. oktober 2022 kl. 10:00 - ca. 12:00

Efterårstrækket på Sydlangeland. Fugletrækket er på
sit højeste og falke samt våger er i luften, hvor de søger termikken og vinden for at komme sikkert over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. Måske er vi heldige, at ringmærkerne er på plads, så vi kan se nogle af arterne ganske tæt på, når de bliver fremvist. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her