Tryggelev Nor - Åbent Tårn
søndag 6. november 2022 kl. 13:00 - ca. 15:00

Gæster fra nord. Der kan stadig være enkelte røde
glenter og en del musvåger, som endnu ikke har forladt landet. Men der er måske kommet gæster fra
nord, så vi kan håbe at se fjeldvåger, blå kærhøg og
drosler, som alle holder ”vinterferie” på Sydlangeland. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her