Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 7. maj 2023 kl. 10:00 - ca. 12:00

Forår i mosen. Fra mosen lyder rørdrummens dybe kald samt ændernes mangeartede lyde, og skoven genlyder af småfuglenes sang og kald. Det er forår! Mon gøgen lader sig høre? - Og måske se? Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her