Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 4. juni 2023 kl. 10:00 - ca. 12:00

Sommer i mosen. Der er unger i mange af rederne, og måske får vi rørdrummen at se på vej med føde til ungerne. Det gælder også for rørhøgen, der også er fast ynglefugl i mosen. Overalt har småfuglene travlt. Mon vi også i år får karmindompappen at se og høre med sit "pleased to meet you"? Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her