Åbent Hus i Nivå Bugt Strandenge – Naturens Dag
søndag 10. september 2023 kl. 13:00 - ca. 16:00

Mange ande- og vadefuglearter raster i bugten, og der er mulighed for trækkende rovfugle og med held traner. Isfuglen, som yngler i området, ses ofte sidde på stenene ud for fugletårnet eller fiskende i bugten. Måske den viser sig frem her på Naturens Dag!

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe i Nivå.

Reservat: læs mere om Nivå Bugt her