Trækfugle, ringmærkning og kratluskeri på Sydrømø
søndag 24. september 2023 kl. 08:00 - ca. 12:00

Efterårstrækket er på sit højeste og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. Vi holder øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå. Vi håber også, at vi kan vise en meget spændende aktivitet: ringmærkning af småfugle.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Klaus Fries (Tlf. 24417052).

Reservat: læs mere om Stormengene her