Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 1. oktober 2023 kl. 10:00 - ca. 12:00

Efterårstrækket på Sydlangeland. Fugletrækket er på sit højeste og falke samt våger er i luften, hvor de søger termikken og vinden for at komme sikkert over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. Måske er vi heldige, at ringmærkerne er på plads, så vi kan se nogle af arterne ganske tæt på, når de bliver fremvist. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her