Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 8. oktober 2023 kl. 10:00 - ca. 14:00

Efterårstrækket over Bøjden Nor. Fugletrækket er på sit højeste og falke samt våger er i luften, hvor de søger termikken og vinden for at komme sikkert over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. Der ses normalt spurvehøg, tårnfalk og musvåge. Sommetider ses også vandrefalk og lærkefalk, og de unge havørne er begyndt at trække rundt langs kysterne. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her