Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 5. november 2023 kl. 10:00 - ca. 12:00

Gæster fra nord. Der kan stadig være enkelte røde glenter og en del musvåger, som endnu ikke har forladt landet. Men der er måske kommet gæster fra nord, så vi kan se fjeldvåger, blå kærhøg og drosler, som alle holder "vinterferie" på Sydlangeland. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her