Tårnkrage, australier og DC3 ved Nivå Bugt Strandenge
22/7 2010

Tekst: Anders Høgsholm

Vejret viste sig fra sin gode side. 22C, sol, lidt cumulus skyer og vestlig brise. De 11 køer lå og tyggede drøv foran fugletårnet. Vandstanden var +20 cm ODV, hvilket burde give færre vadefugle, men nej, - der var, på trods af forventningerne, rettet an.

18:50 var der 20 fremmødte - hovedsagelig ornitologer, de fleste gamle kendinge. Fugletårnet var fyldt op, og de fra arbejdsgruppen som havde påtaget sig at vejlede, måtte tage stand på græsset. Men det har vi prøvet før tårnet kom op.

Alle fik lejlighed til at se vadefugle: sandløber (3), krumnæbbet ryle, stenvender, svaleklire (2), mudderklire (6), hvidklire, rødben, ryler (68), strandskade (10), og vibe (30).  Alt i aften- og medlys der gav mættede farver.

Køerne kunne ikke dy sig, rejste sig, og viste sig frem. Således kunne man høre en spørge: Hvor er stenvenderen? Og en anden svare: Jeg kan ikke se den, der er en ko i vejen!

Den residerende krage (Tårnkragen) kom også, og checkede om de fremmødte havde noget spiseligt med. Men nej, ingen snacks denne gang.

Undervejs kom flere interesserede til. Der kom vel en 12-15 mere. Fra Hillerød, Hornbæk og Helsingør. En kom fra Amager, og en kom fra Australien. Han var hjemme på besøg, og syntes at reservatet virkelig var blevet til noget. Det var to år siden han sidst havde set det.

Aftenen blev afsluttet med en ny art: En brummende veteran DC3 som i lav højde trak ind fra N over bugten.

Nivå Bugt Strandenge er et sted med stadige overraskelser.