Åbent hus på Tangen, Nivå Bugt Strandenge
8/8 2011

Ib skriver:

Det var en kold og blæsende augustaften. Der kom dog kun ganske få regndryp, og herunder søgte de fleste fuglekiggere ly under den udspændte presenning under tårnet.

Det var meget højvandet, så kun det øverste af få af stenene omkring lagunen stak over vandet. Vi havde ca. 30 besøgende, der som sædvanligt var meget interesserede.

Vi så følgende: krumnæbbet ryle, gravand, stor præstekrave, splitterne, mudderklire, sortklire, hvidklire, rødben, vibe, digesvale, landsvale, brushane, fjordterne, krikand, toppet lappedykker, islandsk ryle, almindelig ryle, edderfugle, skovspurv, stormmåge, hættemåge og svartbag.
Og så blev der forgæves spejdet efter skråpe.

Men alt i alt en fin aften.


Nivå-tårnet i sensommertøj. Foto: Per Frost Henriksen.


Og der er læ for en byge. Foto: Ib