Åbent hus på Tangen, Nivå Bugt Strandenge
28/9 2011

Bo skriver:

"Dagen startede med regn i Nivå tidligt om morgenen, så man kunne frygte det værste, men det holdt tørvejr hele dagen på Tangen.
Det var køligt, med en jævn til frisk sydvestlig vind, men da der var meget sol og blå himmel, var det egentligt meget behageligt i og omkring tårnet.

De første fuglekiggere var på plads længe før åbent hus startede kl. 10, og der kom overraskende mange interesserede i løbet af dagen: 6 kl. 9-10, 20 kl. 10-11, 11 kl. 11-12 og 5 kl. 12-13 foruden de ca. 10 lokale fuglekiggere og medlemmer af arbejdsgruppen.
Der var rigtigt mange, som blev det meste af dagen, så selv om der langt fra var rekord i antal deltagere, var der rigtigt mange folk hele tide, så der var fyldt godt op, både i tårnet og nedenfor.

På en måde var der ikke så mange fuglearter at se på, og selv om der ikke var nogle eksotiske arter eller meget flotte fugle, var det alligevel spændende, da der hele tiden var noget at se på eller lede efter. På og omkring Tangen var der de sædvanlige skarver, hætte- og sølvmåger, svartbag,  2-3 splitterner, gråænder og ederfugle, nogle få krikænder, 150-200 juvenile viber, en adult toppet skallesluger og nogle unger, og et par ryler i sommerdragt, men de fløj, da 8 hjejler trak forbi.

Mange tilskuere brugte lang tid på at kigge i teleskop og se eller finde fugle både på tangen og i luften, da der kom et pænt træk midt på formiddagen. Der var blevet set en del træk inde over land tidligt, fx 15 små regnspover, men ellers startede rovfugletrækket med 8 hvepsevåger, der trak ind syd for fra kl. 10-30. Senere kom der flere smågrupper af hvepsevåger, så i alt blev der set ca. 50 hvepsevåger over vand og senere ca. 50 våger over land, hvoraf mange måske var musvåger. Over middag gik rovfugletrækket over land nord for tangen.

Der blev også observeret en tårnfalk og et par spurvehøge, men det mest interessante var 3 storke, der blev set trækkende inde over land mod sydvest og vest kl. 11.45. Mudderkliren kom også frem midt på formiddagen, så der var mange i tårnet, der fik set sådan en for første gang."

Lise har taget billederne fra den smukke dag.