Ørnens Dag ved Nyord Enge – tidlige forårsbebudere
og en blishøne mindre

24/2 -2008

Turleder: Allan Gudio Nielsen.

Vil man for alvor opleve fuglen med "et vingefang som en dør", nemlig havørnen, på jagt efter bytte, så er Nyord Enge et af de bedste steder i Danmark at tage hen. Det hører til sjældenhederne, ja faktisk er det kun sket en enkelt gang de sidste 5-6 år, at der ikke bliver set havørn fra Fugleværnsfondens fantastiske fugletårn, når arbejdsgruppen afholder Åbent Hus den første søndag i hver måned. Og havørnen udeblev da heller ikke, da der blev afholdt Ørnens Dag søndag den 24. februar. I løbet af dagen lagde hele tre havørne vejen forbi Nyord Enge, heraf en ældre fugl, som fangede en blishøne – en dramatisk oplevelse for de næsten 100 gæster, som havde fundet vej til tårnet denne søndag.

Tidlig rørhøg på færde
Havørnen var ikke den eneste rovfugl, der blev set over engene. Noget overraskende dukkede der en rørhøg op, hvilket må siges at være meget tidligt på sæsonen. Derimod er den blå kærhøg fast inventar på engene hele vinteren. I løbet af dagen kunne man ofte se denne elegante rovfugl søge efter føde lavt over engene, når den ellers ikke lige var i slagsmål med sin artsfælle eller de to fjeldvåger, som også kunne opleves foran fugletårnet.

Forårsbebudere på engene
Dagen bød desuden på flere forårsbebudere. Lige fra morgenstunden kunne man høre lærkesang og en flok på cirka 80 sanglærker sad og trykkede sig i blæsevejret på Sydengen. Flere viber trak forbi og både grågæs og gravænder var mere interesseret i hinanden, end i at holde øje med havørnene. En enkel stor præstekrave lagde også vejen forbi fugletårnet.  


Tommy Kort fra arbejdsgruppen (yderst til venstre) havde i løbet af dagen travlt med at fremvise havørn og andre fugle på engene for de mange gæster. Her kikkes der på en ældre havørn, resterne af en blishøne og ti nærgående gråkrager. Foto: Allan Gudio Nielsen. 


Den store klump i billedet er en havørn som er ved at æde en blishøne. Til højre for sidder en sulten krage. Senere dukkede der en hel flok op. Grågæssene i forgrunden ser til. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Ole Larsen i gang med at aldersbestemme en af havørnene.
Foto: Allan Gudio Nielsen.


Tommy Kort tegner og fortæller.  Foto: Allan Gudio Nielsen.