Fugletræk over Sydlangeland - og en meget sulten fiskeørn
27/9 -2008

Turleder, tekst og fotos: Allan Gudio Nielsen

Sidste halvdel af september er en fantastisk tid at besøge Sydlangeland. I skov og krat ses og høres et væld af småfugle og chancerne for at opleve et flot rovfugletræk er rigtig gode. Se blot her hvad en doftur til Gulstav Mose og Tryggelev Nor kan byde på. 


Ved turens start sad en flok på 15 halemejser i en af de små buske i Gulstav Mose. Mindst én af dem havde været forbi de lokale ringmærkerne – se nedenfor.


På højre ben kan skimtes en ring. Apropos ringmærkere så ringede mobilen ved turen start. Det var Børge Rasmussen som lige ville høre om vi havde lyst til at se et par skægmejser? Jo tak!


Ved Dovnsgården ventede Jacob – som både klarede mobil og fremvisning af skægmejser. Tak for det!


Fire fine skægmejser – deriblandt to smukke hanner – blev fremvist.


Og foreviget!


Efter et smut i Gulstav Østerskov, som var ret fugletom (dog skrålede en nøddekrige lystigt), gik turen videre til Dovns Klint hvor vi fortsatte til den næste hatbakke. Her lidt døsige vildheste.


Her mødte vi fuglepigerne og Klaus Malling Olsen. Det blev til en hyggelig snak på hatbakken og en lærkefalk, skærpiber, et par glenter, en lille flok musvåger og en enkelt bjergvipstjert.


Videre igennem Gulstav Vesterskov og tilbage til udgangspunktet. En isfugl varslede ude i mosen – den brød sig bestemt ikke om de to (senere tre) lærkefalke, som susede rundt over mosen.
Pludselig fløj denne ”dogme-rørdrum” over mosen.

En lille dværgfalk sad i et af træerne i kanten af mosen. Måske det i virkeligheden var den isfuglen ikke kunne lide?

Om eftermiddagen gik turen til Tryggelev!


Turen fortsatte til Tryggelev Nor. På dæmningen så vi en lille flok skægmejser på nært hold. Udover en masse knarænder og lille lappedykker så vi en meget sulten fiskeørn.


Her muser fiskeørnen over noret.


Klask – og her fanger den fisk nummer to!


I alt fangede den tre fisk mens vi var i skjulet – alle blev fortæret i dette træ i skovkanten nord for skjulet – et godt sted at spejde efter fiskeørn både forår og efterår.


Fuglehygge i det store skjul ved Tryggelev Nor.