Åbent Hus - Nivå Bugt Strandenge
19/4-2009 kl. 8-12

Af Lise Nielsen, Arbejdsgruppen

Temperaturen var ca. 8°C og bidende kold vind fra sydøst, dårlig vindforhold for trækkende fugle, der søger længere mod vest.
De første 2 gæster dukkede op lidt i 8. De havde forventet en 4 timers rundvisning i reservatet, der blev vi nød til at skuffe dem. De fik dog lidt brochurer og information om området, samt kikket i vores teleskoper.
Vi fik ca. 35 gæster i alt, de fleste i tidsrummet 10-12. Næsten alle kom fordi de havde læst om åbent hus i Frederiksborg Amt avis. Mange var fra lokalområdet, men der kom også få fra andre steder. De fleste havde i forvejen læst lidt om reservatet i aviserne og var nysgerrige efter mere.

Der var heldigvis også lidt fugle at se: skarv, rørspurv, knopsvaner, hvidklire, gravand, landsvale, rødben, engpiber, strandskade, edderfugl, hvinand, blishøne, fiskehejre, musvåge, knarand samt rød glente (på lang afstand).

Dette var lidt fra vores meget meget meget kolde dag i Nivå Bugt.


Foto: Walther Sørensen

Foto: Walther Sørensen

Foto: Walther Sørensen

Foto: Walther Sørensen