I foråret 2009 afholdt Fugleværnsfondens formand Martin Iversen tre aftenlytteture i Sølsted Mose.
Her fortæller Martin om turen den 26. maj:

Hjemvendt fra en aften i mosen præget af overskyet vejr og en stiv pelikan, dvs vestlig vind på 12-15 m/s, kan jeg berette om at 20 deltagere var mødt op til turen. Vi fik masser af frisk luft, godt selskab, en god spadseretur og et beskedent antal fugle. Dog var der fin sang på 2 nattergale, hvoraf den ene sad 6-8 meter fra os. Desuden rørsanger, løv- og gransanger, munk og havesanger, tornsanger, skovpiber, rødhals, sangdrossel, solsort, gråsisken, musvit, gulspurv, fiskehejre, sildemåge, gråand, gøg, rørspurv. Og ikke at forglemme de smukke planter mosgøgeurt og mosetroldurt.
Alt i alt en fin tur og glædeligt at der var så mange deltagere trods et næsten umuligt vejrlig.
 
Mange hilsner
Martin