Åbent Hus - Nivå Bugt Strandenge
16/8-2009

Af Bo Sensmark

Dagen forløb i fint vejr, god tilslutning (over tres personer i "åbningstiden) og godt humør. Der blæste en jævn til frisk sydvestlig vind, men det var lunt og med en del sol og ingen regn. Observationsforholdene var ikke ideelle: meget højvandet og med kraftigt modlys først på tangen og siden på sandrevlen syd for tangen, hvor der hele dagen var små kobbersnepper. På tangen var der et lille udvalg af vadefugle, som de fleste gæster var ret imponeret over at få at se: Islandske ryler, en sandløber, store præstekraver, alm. ryler, strandskader og et par mudderklirer. Foruden de almindelige måger var der en del splitterner og på et tidspunkt kom en flok fjordterner forbi på vej nordpå. De juvenile måger og hættemåger i vinterdragt gav en del spørgsmål fra gæsterne. Flokken af stor skallesluger med 2 voksne og 13 unger kom forbi et par gange, så sammen med skarver, edderfugle og nogle få viber og ænder var der noget at se på hele tiden.

Pludselig fløj alle fuglene op, og lidt efter kom en fiskeørn ganske rigtigt lige ind over tangen og trak ind over land, en rigtig fin fugleoplevelse, mens der var flest tilskuere. Senere kom endnu en speciel fugl ind fra Sundet: først lignede det en allike, så en tårnfalk, så en spurvehøg, men til sidst blev det til en gøg, måske en juvenil, der gik ned i et buskads ved Strandvejen. Der var også en del garvede ornitologer forbi tangen, men mest markant for dagen er nok et par drenge, der tilbragte lang tid på stedet, og blev meget optaget både af at finde og kende fuglene, men også af teknikken med  fotografiapparater og teleskoper....


Dejlige strandskader ind over strandengen. Foto: Bo Sensmark


Sol og blæst og fuld knald på farverne i august! Foto: Bo Sensmark