Også fuglene gav et bidrag
19/9-2009

Af Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden

Fugleværnsfondens årlige tur for bidragsydere gik denne gang til Nyord Enge. Det blev en fantastisk dag i godt selskab, flot vejr og naturligvis mange fugle. Deltagerne vil nok især huske den jagende vandrefalk og de to havørne, som på det aftalte klokkeslæt, daskede tæt forbi fugletårnet …

Se turrapporten her!


Fugletårnet på Nyord Enge, Lise fortæller.