Pirol, nøddekrige og brushane
på Langelands sydspids

16/5-2009

Tekst og fotos: naturvejleder Allan Gudio Nielsen

Der er fugleture, hvor regnen siler ned, det blæser en stiv pelikan, og ikke en fugl viser sig. Og så er der fugleture, hvor alt bare går op i en højere enhed! Fugleværnsfondens tur til Sydlangelands spids den 16/5 2009 hører klart til den sidste kategori. Tag for eksempel starten af turen i Gulstav Østerskov. Her glimrer turlederen ved at gøre det, man absolut ikke bør gøre som turleder - han begynder at fortælle publikum om hvad man SIDSTE år kunne opleve netop på dette sted - en syngende pirol.

En af deltagerne bærer over med fjolset og spørger til hvordan fuglen lyder, og turlederen gør et forsøg. Straks svarer en pirol kun 30-40 meter væk! Desværre får vi den aldrig at se, men den kommer ganske tæt på når der fløjtes.

I Gulstav Østerskov sidder der også pludselig en flot nøddekrige på stien. I efteråret 2008 var der en mindre invasion af nøddekriger ved Gulstav Mose. Fuglene havde travlt med at indsamle depoter til vinteren og den kommende ynglesæson og blev set og fotograferet af mange besøgende. Om fuglen var en ynglefugl er ikke til at sige. Nøddekriger er utrolig sky på ynglepladsen, så måske.

Turen fortsatte til Dovns Klint og videre mod Gulstav Vesterskov. På vejen blev der gjort holdt, og de mange fugle i Gulstav Mose blev beundret - bl.a. en flot brushane. Han var vist var lidt for prangende i sin fjerdagt -  i hvert fald blev han moppet godt og grundigt af de lokale viber og strandskader.

Turen endte ved  Fugleværnsfondens fugletårn med udsigt over fondens lille perle.  En rørdrums hule pauken sluttede turen af.

Se film om piroljagt i Gulstav Vesterskov på YouTube..


Der lyttes efter pirol. Fuglen var "til at tale med", men kom desværre aldrig frem,
så vi kunne se den.
Klik på billedet for en større version.

På trods af at pirolen holdt sig skjult, tog publikum det med godt humør. Kort efter dette billede blev taget,  blev en flot nøddekrige opdaget på stien!  Klik på billedet for en større version.

Der gøres holdt ved kysten – en brushane er blevet opdaget i Gulstav Mose.
Klik på billedet for en større version.


Her er brushanen - som dog blev moppet væk af de lokale viber.
Klik på billedet for en større version.

Ad små listige stier gennem Gulstav Vesterskov.
Klik på billedet for en større version.