Åbent hus på Tangen, Nivå Bugt Strandenge
29/3 2010

Tekst: Bo Stensmark

I dag holdt vi åbent hus på Tangen kl. 13-16. Efter en uge med milde forårstemperaturer var det blevet køligere igen, ca. 8 grader, og med en jævn sydvestlig vind og næsten ingen sol, var det lidt koldt for både fugle og folk.

Fremmødet var dog rimeligt godt, og der var flere ret ivrige nybegyndere. Antallet af gæster var: 13 (12.15-13), 15 (13-14), 21 (14-15) og 11 (15-16), ialt 60.

Formodentlig på grund af det kolde vejr var der ikke det store antal trækkende fugle, men i løbet af eftermiddagen kom der alligevel en del interessante fugle forbi, også mens der var mange gæster på Tangen.  Kl. 13.15 kom to traner rimeligt tæt forbi over Øresund, og senere kl. 15.40 trak fem forbi over land. Lidt efter de to traner kom en fiskeørn lige over hovedet på os kl. 13.30, og kl. 14.02 sås en brun rørhøg. Musvågerne kom enkeltvis eller få af gangen, ca. 50 i alt med otte i en flok som maksimum. Musvågerne også fik følgeskab af lidt spurvehøge, måske op til ti i løbet af dagen. På vandet var der mange skarver, de fire almindelige mågearter, en rødben, nogle par strandskader, to krikænder, flere gravænder, mange gråænder, og længere væk hvinænder og ederfugle. Et par gange sås en enkelt vibe, lidt stære og tre hvide vipstjerter.

Over land kunne man hele tiden se et ikke ubetydeligt småfugletræk i kikkerter og teleskoper.

Det flotteste på vandet var dog en hel del store skallesluger, der ofte sås i luften og lidt færre toppede skalleslugere.  Så der var alligevel mange fugle på vandet, som mange af gæsterne var betaget af at se i teleskoperne.

Så - på trods af det ikke helt optimale vejr - blev det en god dag med åbent hus på Nivå Bugt Strandenge.