Foto: Lysbuget knortegås af Albert Steen-Hansen

Agerø er vigtig rasteplads for de lysbugede knortegæs 
Fra september til maj overvintrer de lysbugede knortegæs i Danmark. Igennem hele vinteren og foråret er de på Agerø i stort tal. Når der er flest, kan der være mere end 4-5.000 gæs i området.

I de sidste dage af maj trækker gæssene de 3.000 kilometer til ø-gruppen Svalbard nord for Norge. En lille del af gæssene flyver endda videre til Nordøstgrønland. Her ankommer de til en vinterfrossen og snedækket tundra, hvor hunnerne straks starter æglægningen. De ruger i cirka 25 døgn, næsten uden at tage føde til sig. Først når æggene klækkes er det forår, og de første grønne spirer kigger frem af sneen. Der går fire uger fra afrejsen fra Danmark og indtil æggene klækker. I hele den tid må gæssene tære på de fedtdepoter, de har opbygget på Agerø. Det er derfor livsvigtigt for gæssene, at de har fred og ro - og frem for alt føde i rigelige mængder i vinterkvarteret.

Af den lille ynglebestand fra Svalbard, Nordgrønland og Frans Josefs Land opholder 65-85 procent sig omkring Agerø (undtagen i hårde vintre, hvor de alle flyver til Lindisfarne i det nordøstlige England). Tidligt på efteråret er de fleste samlet i Vadehavet. Herefter går turen til den vestlige Limfjord omkring Venø og Agerø, hvor de er til afrejsen nordpå i maj. De tidligere rastepladser i Mariager Fjord og i Nissum Fjord er efterhånden opgivet. Her er der ikke længere føde nok; hverken på fladvandet eller på engene, hvoraf mange er dyrket op eller groet til.

fuglenesfristeder