Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Bøjden Nor

Arbejdsgruppen mødes 4 – 6 gange om året til større arbejdsopgaver. Mest i efterårsmånederne, hvor forstyrrelse af faunaen er mindst. Derudover har flere i gruppen løbende opgaver med optælling af fugle, græsslåning, turguidning samt almindeligt opsyn i reservatet.

Vigtig indsats
I disse år har arbejdsgruppen en ekstra udfordring i forbindelse med LIFE-projektet, hvor arbejdsgruppen får nye arbejdsopgaver og så at sige "rydder op", hvor entreprenørerne slap.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakteFugleværnsfondens sekretariat.

Høslet og fjernelse af opvækst på fugleøer

På en kold, mørk og meget blæsende tirsdag i februar, skulle sidste års opvækst på fugleøerne fjernes. Det opsamlede skulle sejles i land, så her gav det...

Lige lovligt vildt i Bøjden..

Tirsdag den 4.september 2012 havde arbejdsgruppen en mængde opgaver - før EU-Kommisionens besøg senere på måneden.Finn og Inge skriver om arbejdsdagen: "Vi...

Fint skal der være..

Arbejdsgruppen giver stierne og pladsen ved Klydeskjulet en overhaling, så reservatet ser indbydende ud til de næste dages besigtigelser og møder. KIrsten og...

Arbejdsdag

 Efter rengøring og skiltning i fugleskjul, bekæmpelse af Rosa rugosa på stranden og brombær ved stien - er frokosten velfortjent. Det uundværlige teleskop...

Arbejdsdag

Stien til de to fugleskjul klargøres til sæsonen. Januar 2011. Foto: Helle Hjorth

indbydende indgang

Den indbydende indgang til fuglereservatet i Bøjden Nor. Arbejdsgruppen sørger også for at fylde brochurekasserne op med foldere til publikum. Der skal også...

fuglenesfristeder