Naturpleje
Bøjden Nor er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

Viber, klyder, lærker og grågæs er nogle af de yngle- og rastefugle, som har fået deres levevilkår væsentligt forbedret efter, at 25 hektar tidligere agerjord ved Bøjden Nor er blevet omdannet til et fantastisk naturområde. Forvandlingen fra pløjemark til naturområde er blandt andet blevet realiseret gennem midler fra EU’s LIFE+ program. Projektets budget er på 8,6 millioner kroner. Karen Krieger Fonden bidrager med 2,5 millioner kroner, Fugleværnsfonden med 500.000 kroner og Faaborg Kommune med 1,3 millioner kroner. De resterende 4,3 millioner er støtte fra EU’s LIFE+ program. Udover at forbedre naturkvaliteten i områdets strandenge og våde lavninger vil også den truede naturtype, overdrevet og dets flora, insekter og fuglearter blive tilgodeset i projektet. Projektet vil desuden formindske udledningen af fosfor og kvælstof til Bøjden Nor og Østersøen.

Download gældende handleplan, inkl. plejeplan (side 15 - 53) for Bøjden Nor her.

fuglenesfristeder